GEAR OIL


SAE 85W 90 روش آزمون
مشخصات فيزيكي و شيميايي
18 ASTM D-445 گرانروي در 100
115 ASTM D-2270 شاخص گرانروي
215 ASTM D-92 نقطه اشتعال
-18 ASTM D-97 نقطه ريزش

SAE 85W- 90 API GL4/ EPاین روغن دنده با استفاده از روغن پایه مناسب با نقطه اشتعال بالا و مواد افزودنی اروپایی با ویسکوزیته بالا تولید شده است که با عملکرد عالی در گیربکسهای دستی تحت شرایط سخت کار می کند. خصوصیات شیمیایی این روغن گیربکس برای فشار بالا و شرایط سخت کاری مناسب است و دارای دوام عالی طولانی مدت تضمینی است. مورد استفاده: در گیربکسهای دنده ای خودروهای سواری جدید

مزایا

  • تغییر دنده راحت خودرو در هوای سرد
  • دوام عالی تضمینی در مدت زمان کار کرد طولانی
  • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی و زنگ زدگی
  • جلوگیری از تشکیل کف پایدار در سیستم