MULTIGRADE ENGINE OIL


20w50 روش آزمون
مشخصات فيزيكي و شيميايي
19 ASTM D-445 گرانروي در 100
120 ASTM D-2270 شاخص گرانروي
220 ASTM D-92 نقطه اشتعال
-24 ASTM D-97 نقطه ريزش

SAE 20w - 50 / aPI SL /CFاین روغن با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش اول برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب اروپایی به منظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است. موارد استفاده : در موتور تمامی خودروهای طراحی شده از سال 2004 میلادی به بالا و قبل از آن و خودروهایی که در دفترچه راهنمای آنان استفاده از روغن موتور با سطح کیفیت sl توصیه شده باشد.

مزایا

  • ساخت محصول با روغن پایه معدنی پالایش اول( تضمینی)
  • دوام عالی در مدت زمان کارکرد طولانی موتور
  • طراحی شده برای محافظت در برابر تشکیل رسوب در موتور
  • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی و زنگ زدگی
  • جلوگیری از تشکیل کف پایدار در موتور