ENGINE OIL


SAE 40

Performance Level

API SC/CC

Super 6000روغن موتور تک درجه ای ، مناسب انواع موتورهای بنزینی و دیزلی با شرایط متوسط کاری می باشد. که با بالاترین کیفیت دارای خاصیت ضد اکسیداسیون ، پایداری حرارتی بالا ، ضد سایش و محافظ قطعات موتور خودرو در برابر رسوبگذاری فرموله شده است

مزایا

  • موتورهای بنزینی با تکنولوژی طراحی 1963 به بالا
  • موتورهای دیزلی ، خودرو های سنگین و کامیون های غیر سوپر شارژ
  • موتورهایی که سـطح کیفیـت SC/CC برای آنها توصیـه شده باشد.

SAE 40 روش آزمون
مشخصات فيزيكي و شيميايي
15 ASTM D-445 گرانروي در 100
110 ASTM D-2270 شاخص گرانروي
225 ASTM D-92 نقطه اشتعال
-20 ASTM D-97 نقطه ريزش
5.4 ASTM D-2896 قليائيت كل